Isıl iletkenlik hesap değeri (lambda değeri olarak da anılır), bir malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğini gösteren değerdir ve bu değer her bir malzeme için farklıdır. Bu değerler TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardında tanımlanmıştır. Bir malzemenin ısıl iletkenlik hesap değeri ne kadar küçükse, ısıyı o kadar az iletir. Isı yalıtım malzemelerinde bu değerin olabildiğince sıfıra yakın olması tercih edilen bir durumdur. Diğer bir değişle bu değer küçüldükçe malzemenin ısı yalıtım performansı da o kadar artar.

Isıl iletkenlik katsayısı, lambda (λ), bir malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak o malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğini ifade eder. Isıl iletkenlik katsayısı W/mK birimi, ısı yalıtım malzemesinin birbirine dik 1 m mesafedeki, 1 m2‘lik yüzeyi arasından, sıcaklık farkı 1℃ olduğunda geçen ısı miktarıdır

Tabii halen değişmeyen TS 825 kalınlık takıntısını da anlamış değiliz, nano ürünler artık daha ince ve işlevli olarak piyasaya sürülürken örneğin dalgıçların thermal giysileri kalın olmamasına rağmen rüzgarı ve soğuğu geçirmiyor yada şemsiye kumaşı havayı geçirirken yağmuru geçirmiyor.geleceğin yalıtımı boya 2mm boya ile yapmak mümkün hale geldi .Barkkaft yalıtım kaplama boyası lambda değeri 0,018 iken, 50mm lik strafor (0,035)değere sahiptir.